Współpraca

Współpraca  to zakładka w której prezentujemy wszystkich partnerów Oddziału PTTK Tryton w Nysie z którymi na chwilę obecną ściślej współpracujemy. Mamy nadzieję, że zakładka ta systematycznie będzie wzbogacać się o kolejnych partnerów, dlatego też zachęcamy do kontaktu w sprawach ewentualnej współpracy.

Porozumienie Sudeckie

Przede wszystkim jeśli chodzi o współpracę to na początek chcielibyśmy wspomnieć o Sudeckim Porozumieniu Oddziałów PTTK (Porozumienie Sudeckie), które jest dobrowolną i otwarta organizacją utworzoną na podstawie art. 53 Statutu Zarządu Głównego PTTK, realizującą cele i zadania statutowe PTTK. Celem Porozumienia Sudeckiego jest w szczególności:

  1. Współdziałanie na rzecz promocji Stron.
  2. Wykorzystywanie wspólnej bazy i infrastruktury do celów programowych Oddziałów PTTK.
  3. Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej.
  4. Zajmowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla działania PTTK.
  5. Wzajemne informowanie o infrastrukturze turystycznej oraz przedsięwzięciach statutowych.
  6. Współorganizowanie imprez turystycznych na szczeblu regionalnym, międzywojewódzkim i krajowym.

W skład Porozumienia Sudeckiego wchodzą poza naszym Oddziałem:

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku

Oddział PTTK Ziemi KłodzkiejHistoria Oddziału PTTK w Kłodzku liczona jest od daty: 16 maja 1947 r., kiedy to z inicjatywy 22 działaczy PTT został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z prezesem Zbigniewem Kulczyckim na czele. Oddział został Zalegalizowany decyzją Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia: 23 maja 1947 r. i otrzymał nazwę: PTT Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, obejmując swym zasięgiem działania 3 powiaty tj. Kłodzki z Nową Rudą, Bystrzycki i Ząbkowicki. Po połączeniu się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego pierwszy Zjazd Delegatów PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, odbył się w Polanicy Zdroju w 1951 r., na którym wybrano Zarząd z prezesem – Włodzimierzem Młodkowskim. Oddział rozpoczął działalność z 327 członkami i 570 km. szlaków turystycznych mu powierzonym w zarządzanie. Od 1954 r. działa przy Oddziale – autonomiczne Koło Przewodników Sudeckich. W chwili obecnej prezesem oddziału jest Krzysztof Kaszuba.

Oddział został WYRÓŻNIONY – „ ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PTTK” i medalem „ ZA ZASŁUGI DLA MIASTA KŁODZKA”

Strona internetowa Oddziału: www.klodzko.pttk.pl

Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich

Dokumentacja dotycząca początków zorganizowanej turystyki pod egidą PTTK na terenie Ziemi Ząbkowickiej sięga połowy lat 60, chociaż formy zorganizowanej turystyki miały już miejsce w okresie wczesno powojennym. Powoli forma działalności oddziału zaczęła nabierać tempa. Organizowano pierwsze imprezy i wydarzenia, powoli powstawały liczne grupy i koła. W 1968 roku Oddział PTTK otrzymał od miasta dwa zabytkowe obiekty: Basztę Gołębią, którą dzięki wielkiemu zaangażowaniu Stanisława Babiucha wyremontowano z przeznaczeniem na Stację Turystyczną PTTK.

Drugim obiektem przejętym przez Oddział PTTK była Krzywa Wieża, którą przekazano pod administrację Oddziału 1975 r. Wieża dzięki wielkiej pracy i zaangażowaniu Józefa Glabiszewskiego została udostępniona dla turystów już w 1964 r. Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich był organizatorem wielu dużych i ciekawych wydarzeń m.in. kurs „Organizator Turystyki Zakładowej”. Warto dodać, że oddział zajmuje się znakowaniem i utrzymywaniem szlaków turystycznych. Obecnie prezesem oddziału jest Jerzy Piasecki.

Strona internetowa Oddziału: www.zabkowiceslaskie.pttk.pl

————————————————————————————————————————————————

Ponadto oficjalnie współpracujemy z:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Nysie

WSTH pk. NysaWyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, w skrócie WSTH, jest  nowoczesną wyższą uczelnią o dużych tradycjach kształceniowych, posiadającą ustawowe prawo nadawania swym absolwentom tytułu zawodowego licencjata teologii adw., który jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.  Jako uczelnia, tworzy  akademicką wspólnotę nauczycieli, studentów   i   pracowników   nie będących nauczycielami,   realizującą   postulaty   rozwoju   nauk   teologiczno-humanistycznych i chrześcijańskich wartości życia. Posiadając odpowiednie zaplecze kadrowe i programowe, a także osobowość prawną,  ma szerokie możliwości rozwijania swej misji naukowo-dydaktycznej i wychowawczej oraz  uczestniczenia wraz z innymi polskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi w powszechnej edukacji narodowej, a także popularyzowania ideałów dobra i piękna, prawdy i sprawiedliwości oraz wnoszenia  w środowiska społeczne ducha pokoju, tolerancji i ludzkiej godności.

W budynku WSTH przy ul. Poznańskiej 1 mieści się siedziba naszego oddziału.

Fundacja Benevolens

Fundacja BenevolensFundacja Benevolens została powołana do życia w 2014 roku z życzliwości dla innych, chęci niesienia pomocy i tworzenia lepszego świata. W Fundacji dominuje zasada życzliwości i wiara, że dobro czynione innym wraca do nas wielokrotnie. W kręgu zainteresowań fundacji jest człowiek, przyroda i historia. Siedzibą fundacji są Głuchołazy. Obecnie Fundacja Benevolens zajmuje się odbudową zabytkowego budynku Waldschule (historycznego budynku pensjonatowego) w Parku Zdrojowym  w Głuchołazach oraz rewitalizacją Parku przyległego do obiektów historycznych.

Fundacja Twierdza Nysa

Fundacja powołana została w celach ochrony, restauracji I rewaloryzacji obiektów historycznych w szczególności o charakterze obronnym na terenie powiatu nyskiego oraz rozwijania ich gospodarczego I społecznego wykorzystania dla rozwoju społeczności lokalnej. Głównymi obiektami, gdzie działa fundacja są Fort II w Nysie oraz Reduta Kardynalska. Fundacja organizuje wiele imprez kulturalnych dla mieszkańców i turystów m.in. Dzień Dziecka czy Święto Latawca.

 

Świat Gór – Blog podróżniczy

Świat Gór to blog podróżniczy naszego sekretarza Adriana Kołodzieja. Portal powstał w 2013 roku, kiedy to Adrian podjął decyzję, aby dzielić się ciekawostkami okolicznych pasmach górskich o których w sieci było mało informacji. Strona zaczęła się szybko rozwijać, a jej właściciel zaczął coraz więcej podróżować. W ten sposób powstał przewodnik po miejscach, które Adrian odwiedzał (a głównie, jak nazwa wskazuje były to góry). Dziś Świat Gór to przede wszystkim relacje z jego szerokiej działalności turystycznej. Już nie tylko góry (choć to nadal temat przewodni bloga), ale także i krajoznawstwo (w tym opisy wycieczek krajowych i zagranicznych z licznymi zdjęciami niesamowitych zabytków) oraz życie przewodnickie (relacje z kursów i szkoleń przewodnickich oraz wizytówka Adriana dzięki której można z nim nawiązać współpracę) to tematy przewodnie bloga. A wszystko to można ubrać w trzy słowa: GÓRY – PODRÓŻE – PRZEWODNICTWO. Zachęcamy do odwiedzania: www.swiat-gor.pl

Biuro Podróży Orion Consulting

Orion ConsultingBiuro podróży, które swoją siedzibę ma na terenie Czech i Polski. Organizuje liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne. Głównym tematem wycieczek są jednak Jeseniki i najbliższe nam otoczenie. Jest partnerem naszego oddziału m.in. podczas organizacji doszkalań przewodnickich „Sudety Wschodnie”

 

Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu

ORSO PTTKW ramach porozumienia oddziałów Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, który zrzesza większość oddziałów PTTK z całego terenu województwa opolskiego. Prowadzi szeroką działalność w zakresie turystyki górskiej, pieszej, rowerowej itp. Szkoli kadrę programową oraz zrzesza liczne turystyczne kluby i koła. Siedziba główną jest Domek Lodowy w Opolu, a prezesem Lucjusz Bilik.

Klub Turystyki Popularnej Szarotka w Nysie

Klub Turystyki Popularnej Szarotka w Nysie działa od roku 2010. Jest stowarzyszeniem o profilu turystycznym z naciskiem na działalność kajakową. Klub organizuje spływy kajakowe dla członków, mieszkańców miasta Nysa oraz turystów. Chętnie angażuje się w różne wydarzenia organizowane na terenie Nysy oraz dba o dobre imię naszego regionu poprzez promowanie na wielu imprezach międzynarodowych. Prezesem klubu jest Krzysztof Klar.

Stowarzyszenie Nysa 1945

Stowarzyszenie Nysa 1945 zostało założone przez pasjonatów historii Nysy w 2019 roku. Celami stowarzyszenia jest odkrywanie i popularyzacja historii Nysy i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem okresu XIX i XX wieku, a także szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonerstwa broni palnej oraz wiedzy na temat broni, militariów, historii wojskowości oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej. Członkowie stowarzyszenia mają dostęp do wielu niepublikowanych materiałów i źródeł dotyczących historii Nysy. Kilka razy w roku organizujemy też strzelania z historycznej broni.