Przewodnicy

Przewodnicy turystyczni stanowią trzon kadry programowej Oddziału PTTK Tryton w Nysie. Zachęcamy do skorzystania z usług oferowanych przez przewodników będących członkami naszego Oddziału. Poniżej dane naszych przewodników (aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich oraz uzyskać dane kontaktowe – należy wcisnąć „kliknij tutaj” w rubryce „więcej informacji”. Uwaga! Kolejność alfabetyczna wg. nazwisk):

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia Więcej informacji
1. Zbigniew Błauciak Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim Kliknij tutaj
2. Cecylia Drużbańska Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim Kliknij tutaj
3. Krystyna Dubiel Przewodnik Górski Sudecki, Przewodnik Miejski PTTK po Nysie. Kliknij tutaj
4. Ewelina Dumin-Pinkowska Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim PTTK oraz Przewodnik Miejski PTTK po Nysie. Kliknij tutaj
5. Łukasz Jasek Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim Kliknij tutaj
6. Adrian Kołodziej Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim PTTK, Przodownik Turystyki Górskiej i Kolarskiej PTTK. Kliknij tutaj
7. Adam Krawczyk Pilot wycieczek Kliknij tutaj
8. Marcin Nowak Przewodnik Górski Sudecki, Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik po Pradze, Pilot Wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Przodownik Turystyki Górskiej i Kolarskiej PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa PTTK. Kliknij tutaj
9. Wojciech Olszewski Pilot wycieczek, Przewodnik Ruchu Turystycznego po Czechach, Przewodnik Miejski po Pradze, Przewodnik po Ukrainie, Przewodnik po Rumuni Kliknij tutaj
10. Ewa Petecka Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim Kliknij tutaj
11. Anna Pilawska Pilot Wycieczek, Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik po Pradze Kliknij tutaj
12. Patrycja Polichnowska Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim Kliknij tutaj
13. Jarosław Srębacz Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik po Pradze, Przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym, Pilot Wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Przodownik Turystyki Górskiej i Kolarskiej PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa PTTK. Kliknij tutaj
14. Marek Więckiewicz

Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik Sudecki, Instruktor Przewodnictwa PTTK

Kliknij tutaj