Przewodnicy

Przewodnicy turystyczni stanowią trzon kadry programowej Oddziału PTTK Tryton w Nysie. Zachęcamy do skorzystania z usług oferowanych przez przewodników będących członkami naszego Oddziału. Poniżej dane naszych przewodników (aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich oraz uzyskać dane kontaktowe – należy wcisnąć „kliknij tutaj” w rubryczce „więcej informacji”):

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia Więcej informacji
1. Adrian Kołodziej Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim PTTK, Przodownik Turystyki Górskiej i Kolarskiej PTTK. Kliknij tutaj
2. Krystyna Dubiel Przewodnik Górski Sudecki, Przewodnik Miejski PTTK po Nysie. Kliknij tutaj
3. Ewelina Dumin-Pinkowska Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim PTTK oraz Przewodnik Miejski PTTK po Nysie. Kliknij tutaj
4. Marcin Nowak Przewodnik Górski Sudecki, Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik po Pradze, Pilot Wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Przodownik Turystyki Górskiej i Kolarskiej PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa PTTK. Kliknij tutaj
5. Anna Pilawska Pilot Wycieczek, Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik po Pradze Kliknij tutaj
6. Jarosław Srębacz Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Przewodnik po Pradze, Przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym, Pilot Wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Przodownik Turystyki Górskiej i Kolarskiej PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa PTTK. Kliknij tutaj