Historia

Historia Oddziału PTTK Tryton w Nysie:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało 17 grudnia 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Zebranie założycielskie Miejskiego Koła PTTK Tryton w Nysie.
Zebranie założycielskie Miejskiego Koła PTTK Tryton w Nysie.

Początki PTTK Tryton sięgają 2016 roku kiedy to odbyło się spotkanie sympatyków turystyki, przewodników, regionalistów, historyków oraz znamienitych gości z całego Województwa Opolskiego związanych z branżą turystyczną. W trakcie spotkania założone zostało Miejskie Koło PTTK Tryton w Nysie działające przy Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego w Opolu. W skład zarządu nowego koła weszli młodzi ludzie, a prym wiodła kadra aktywnych przewodników turystycznych. Celem powołania koła było propagowanie turystyki na Ziemi Nyskiej.

Miejskie Koło PTTK Tryton w Nysie bardzo szybko zaczęło się rozwijać. Na wszystkie wycieczki przez nas organizowane brakowało miejsc już chwilę po ogłoszeniu danej wycieczki. W pierwszym roku działalności udało się zorganizować takie duże przedsięwzięcia jak:

 1. Zdobycie Głównego Szlaku Świętokrzyskiego – 4-dniowy wyjazd
 2. Kurs doszkalający na Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie
Kurs Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie.
Kurs Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie.

Szybki rozwój koła doprowadził do sytuacji w której jego władze postanowiły podjąć próbę usamodzielnienia. Co też udało się w 4 kwietnia 2017 roku, kiedy to odbyło się walne zebranie będące zarazem zjazdem założycielskim Oddziału PTTK Tryton w Nysie. W tym dniu licznie zgromadzeni członkowie koła podjęli decyzję o woli przekształcenia Koła w Oddział. Wybrano również pierwsze władze Oddziału:

Zarząd:

 • Marcin Nowak – prezes
 • Jarosław Srębacz – wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Krzysztof Herman – wiceprezes ds. programowych
 • Marek Więckiewicz – skarbnik
 • Adrian Kołodziej – sekretarz
 • Jerzy Kiełb – członek zarządu
 • Zbigniew Czyszczoń – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Jerzy Strzelczyk – przewodniczący
 • Ewa Bułka – członek
 • Katarzyna Kłakowicz – członek
Pierwszy zarząd Oddziału PTTK Tryton w Nysie.
Pierwszy zarząd Oddziału PTTK Tryton w Nysie.

Dniem 4 kwietnia 2017 roku rozpoczął się okres trudnej i wytężonej pracy związanej z formalnym utworzeniem Oddziału. Po kilku miesiącach udało się uzyskać uchwałę Zarządu Głównego PTTK zezwalającą na utworzenie Oddziału. We wrześniu 2017 roku miał miejsce zjazd Oddziału podczas którego uchwalono nasz Statut. Zaś zarząd sukcesywnie pracował nad zarejestrowaniem Oddziału w KRS.

Nagroda za organizację EDD.
Nagroda za organizację EDD.

2017 rok w Oddziale to kolejne wycieczki i duże wydarzenia. Po raz pierwszy udało się zorganizować wyjazd na Ukrainę, gdzie odwiedziliśmy Lwów. Za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa nasz Oddział otrzymał prestiżową nagrodę. Ponadto w listopadzie przy współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczna pk. Nysa udało się rozpocząć kurs dla kandydatów na Przewodników Terenowych po Województwie Opolskim. Ten zaś zakończył się w październiku 2018 roku egzaminem przewodnickim dzięki któremu kadra przewodnicka województwa opolskiego poszerzyła się o 11 nowych przewodników. Dużym sukcesem było także rozpoczęcie kursu dla kandydatów na Przodowników Turystki Kolarskiej. Pod koniec roku wspólnie z naszym partnerem, Biurem Podróży Orion Consulting, zorganizowaliśmy I edycję kursu na Przewodnika po Sudetach Wschodnich. Jak się okazało po czasie, to doszkalanie odbiło się głośnym echem w środowisku przewodnickim i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Egzamin na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim.
Egzamin na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim.

W 2018 roku doszło do kilku ważnych wydarzeń pod kątem rozwoju Oddziału jaki i jego struktur. Przewodnikiem po Pradze został nasz Prezes Marcin Nowak, tym samym poszerzyła się nasza kadra przewodnicka. Oczywiście na pierwszym planie pozostawała głównie organizacja imprez turystycznych wśród których do największych można zaliczyć chociażby wycieczkę do Pragi czy organizację prestiżowej imprezy jaką było Seminarium Krajoznawcze. W tym też roku rozpoczęliśmy do przejścia etapami rajd Głównym Szlakiem Sudeckim, który od początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych członków. Jednakże ten rok to także kilka bardzo ważnych wydarzeń. Za sprawą uchwały Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie utworzono Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT przy naszym Oddziale. Zaś uchwałą Zarządu Oddziału w czerwcu powołana została Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

Historyczna chwila miała miejsce w październiku, kiedy to w Kłodzku doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie oraz przedstawicieli Zarządu PTTK Ziemi Kłodzkiej. Podczas spotkania doszło do zawarcia Sudeckiego Porozumienia Oddziałów PTTK, pod nazwą Porozumienie Sudeckie.

Porozumienie Sudeckie podpisane!
Porozumienie Sudeckie podpisane!

W 2018 roku nasz Oddział za organizację Nyskiego Rajdu Trekkingowego „Śladami Księstwa Nyskiego” otrzymał wyróżnienie za najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego na 15-leciu Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kluczborku. Warto również nadmienić, że w tym samym roku zarejestrowaliśmy w Lokalnej Grupie Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, produkt lokalny składający się na cykl wycieczek pn. „Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej”. Pod koniec roku ponownie z naszym partnerem, Biurem Podróży Orion Consulting, zorganizowaliśmy II edycję kursu na Przewodnika po Sudetach Wschodnich.

Odbieramy wyróżnienie za najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego.
Odbieramy wyróżnienie za najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego.

Uchwałą Zarządu Oddziału w lutym 2019 roku powołana została Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej. Wspomniany rok w naszym Oddziale dość mocno podporządkowany był rowerom, a wszystko za sprawą organizacji 59 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK. W dniach 15 do 22 czerwca Nysę odwiedziło ponad 500 turystów kolarzy, z tego 46 honorowych Przodowników Turystyki Kolarskiej, ponad 250 Przodowników Turystyki Kolarskich oraz ponad 200 osób towarzyszących. Zaś przy samej obsłudze wydarzenia pracowało łącznie ponad 60 osób! Jak dotąd było to największe przedsięwzięcie w historii naszego Oddziału.

Ceremonia otwarcia Zlotu PTKol.
Ceremonia otwarcia Zlotu PTKol.
Uczestnicy Zlotu PTKol.
Uczestnicy Zlotu PTKol.

2019 rok w Oddziale to również kolejne wycieczki. Przede wszystkim kontynuowaliśmy wędrówkę Głównym Szlakiem Sudeckim. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami Rajd Porozumienia Sudeckiego. W maju 200 turystów z Oddziałów PTTK w Nysie i Kłodzku spotkało się na Borówkowej Górze. Były trzy trasy wędrówki do wyboru, a na szczycie wielka impreza integracyjna z konkursami i nagrodami oraz ogniskiem i poczęstunkiem. Zabawa była przednia. Oprócz tego po raz kolejny zorganizowaliśmy takie sztandarowe imprezy jak Nyski Rajd Trekkingowy czy kolejny raz uczestniczyliśmy w Europejskich Dniach Dziedzictwa, a na koniec roku spotkaliśmy się na ziemi jeleniogórskiej na zakończeniu sezonu turystycznego.

Trytonki na I Rajdzie Porozumienia Sudeckiego.
Trytonki na I Rajdzie Porozumienia Sudeckiego.

Kolejnym dużym wyróżnieniem dla naszego Oddziału była nagroda „Otmuchowski Panoramicon”, którą otrzymaliśmy we wrześniu 2019 roku podczas uroczystej gali w Otmuchowie. Panoramicon to nagroda, która jest wręczana za  działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz turystyki. Ustanowiona została w 2018 roku przez znanego działacza w dziedzinie kultury i turystyki – Adriana Dwornickiego. Nagrodę w imieniu całego Oddziału odebrali członkowie zarządu: Marcin Nowak, Adrian Kołodziej, Marek Więckiewicz i Jerzy Strzelczyk. W krótkim wystąpieniu nasz prezes podziękował wszystkim, którzy ciężko pracują na rzecz PTTK w Nysie co przyczynia się do promocji regionu nyskiego na cały już prawie świat. To jakże symboliczne odznaczenie otrzymali w tym dniu także Eugeniusz Mazurkiewicz z Paczkowa oraz dr Paweł Szymkowicz z Głuchołaz. W 2019 roku warte odnotowania było jeszcze rozpoczęcie w grudniu III edycji kursu na Przewodnika po Sudetach Wschodnich, naszej wspólnej imprezy z Biurem Orion Consulting. Nasza kadra przewodnicka w tym roku również się poszerzyła, bowiem uprawnienia Przewodnika po Pradze zdobył Jarosław Srębacz, a po zakończeniu trzydniowego kursu, licencję Przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym zdobyli Marcin Nowak, Jarosław Srębacz i Adrian Kołodziej.

Laureaci Otmuchowskiego Panoramicon z Adrianem Dwornickim.
Laureaci Otmuchowskiego Panoramicon z Adrianem Dwornickim.

Rok 2020 rozpoczęliśmy na wysokim poziomie. Największym wydarzeniem początku roku był Marsz Śmierci, czyli turystyczny rajd pieszy, który odbył się w 75 rocznicę historycznego Marszu Śmierci z Głuchołaz do Rogoźnicy. Marsz pamięci miał upamiętnić słynne marsze śmierci, czyli ewakuacje obozu Auschwitz – Birkenau i transport więźniów w trudnych zimowych warunkach do innych obozów np. Gross Rosen w Rogoźnicy w związku ze zbliżającym się frontem. Organizatorami przedsięwzięcia były: Gmina Głuchołazy oraz Oddział PTTK Tryton w Nysie. Natomiast osobami, które podjęły się trudu organizacji były: Katarzyna Kłakowicz, Marcin Nowak i Paweł Szymkowicz. W marszu udział wzięło 10 uczestników, a ich wyzwaniem było przejście w 4 dni ok. 150 km. drogi.

Turystyczny rajd pieszy - Marsz Śmierci.
Turystyczny rajd pieszy – Marsz Śmierci.

Kolejną naszą tradycyjną i cykliczną imprezą stały się wycieczki pn. „Zimowe wędrówki krajoznawcze”, a w 2020 roku Oleśnica po której oprowadzała nas Dorota Karlińska oraz Trzebnica, zapadną na długo w naszej pamięci. W lutym, na dworcu w Prudniku, uroczyście zakończyliśmy rajd Głównym Szlakiem Sudeckim. 444 kilometry udało nam się przejść podczas dziesięciu dwudniowych etapów. Zakończenie miało charakter uroczysty i było doskonałym momentem by podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rajd. Ostatecznie w tym dniu wręczono 18 certyfikatów uczestnikom za przejście całego Głównego Szlaku Sudeckiego. Ta liczba ostatecznie wzrosła, bowiem po czasie kolejne osoby uzupełniły brakujące odcinki i tym samym przeszły cały szlak.

Zakończenie rajdu Głównym Szlakiem Sudeckim.
Zakończenie rajdu Głównym Szlakiem Sudeckim.

Gdy już rozkręcaliśmy się w turystycznej działalności nasze plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Był to trudny czas dla nas wszystkich, a każdy w długim okresie izolacji oczekiwał powrotu na turystyczne szlaki. W tym jednak trudnym okresie, wartym odnotowania było wydarzenie zorganizowane przez naszych członków pod nazwą „#trytonkipomagają”. Inspiracją dla pomysłodawców akcji była postawa naszej koleżanki z Oddziału PTTK w Nysie Ani Hasiak, która pomagała ludziom poświęcając swój cenny czas. Ania uszyła kilkaset pięknych bawełnianych maseczek, które trafiały bezpłatnie do naszych członków i znajomych. Wielkie poświęcenie naszej koleżanki nie przeszło bez echa, ponieważ zebrała się grupa ludzi z naszego Oddziału, którzy postanowili akcję wesprzeć i rozbudować. Pomysł został przekazany do prezesa Oddziału Marcina Nowaka, który po konsultacji z Zarządem 21 kwietnia oficjalnie ogłosił akcję. Ostatecznie w ramach akcji do szpitali w Nysie i w Głuchołazach trafiły m.in.: wody mineralne, soki owocowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki higieniczne i nawilżane, mydło w płynie, środki higieny osobistej, produkty spożywcze oraz maseczki uszyte przez Anię. Akcja pokazała, że potrafimy otworzyć nasze serca na potrzeby drugiego człowieka i ile pokładów dobra tkwi w ludziach, którzy nas otaczają. Umiemy razem działać, razem odpoczywać i najważniejsze, że jesteśmy jedną wielką „Trytonkową” rodziną.

Akcja Trytonki pomagają.
Akcja Trytonki pomagają.

W 2020 roku dzięki współpracy w ramach Porozumienia Sudeckiego, pięciu naszych członków rozpoczęło kurs Przewodnika Górskiego Sudeckiego, który zorganizowany został przez Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej. Jeśli chodzi o naszą działalność to z przerwami, ale jednak udało nam się zorganizować kilka imprez turystycznych. Do największych przedsięwzięć zaliczyć należy przede wszystkim organizację II Rajdu Porozumienia Sudeckiego, gdzie we wrześniu liczne grupy turystów z Oddziałów PTTK z Nysy i Kłodzka spotkały się na Biskupiej Kopie. Jak rok wcześniej był to czas turystycznej imprezy z wieloma konkursami i nagrodami oraz poczęstunkiem. Drugą ważną imprezą był Rajd Morawskiego Trapera. Nasz Oddział wspólnie z Klubem Czeskich Turystów i Biurem Podróży Orion Consulting, zorganizował rajd dla 55 osób po Wysokim Jesioniku. 

II Rajd Porozumienia Sudeckiego.
II Rajd Porozumienia Sudeckiego.

Większość naszych działań w 2020 roku, jak i na początku 2021 roku storpedowała pandemia COVID-19. W przerwach między słynnymi „lockdownami” udało nam się zorganizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. W 2021 roku Oddziałowa Komisja Krajoznawcza stworzyła kolejny cykl imprez, które okazały się strzałem w 10. Mowa o „Krajoznawczych czwartkach”, w ramach których nasi członkowie wybrali się na Górę św. Anny, odwiedzili EKOM, AKWĘ czy klasztor Franciszkanów w Nysie. Ten rok to także kolejna edycja Rajdu Porozumienia Sudeckiego, tym razem uczestnicy w maju spotkali się na Wielkiej Sowie. Udało nam się zorganizować dwie wycieczki rowerowe: pierwszą tradycyjną imprezę z Sołectwem Przełęk i OSP Przełęk, czyli „Rozpoczęcie sezonu rowerowego”, a druga to rajd „Rowelovo z Interregiem” zorganizowany dzięki wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego. Obie imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W tym samym roku rozpoczęliśmy też kolejną piękną przygodę z kolejnym szlakiem długodystansowym. W sierpniu ruszyliśmy na rajd Małym Szlakiem Beskidzkim.

Rowelovo z Interregiem.
Rowelovo z Interregiem.

2021 rok to także ważne wydarzenia dla działalności naszego Oddziału. Nasi partnerzy: Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej zakończyli najdłuższy w historii (wszystko przez pandemię COVID-19) kurs na Przewodnika Górskiego Sudeckiego, a dwóch naszych członków po ciężkim egzaminie państwowym w październiku zdobyło uprawnienia Przewodnika Górskiego Sudeckiego klasy III. Tym samym poszerzyła się kadra przewodnicka naszego Oddziału. Końcem listopada w Ząbkowicach Śląskich miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Jednym z punktów zawartego w 2018 roku Porozumienia Sudeckiego, które działa na wielu płaszczyznach, jest możliwość rozszerzenia partnerskiej współpracy o kolejne podmioty. Taki wniosek wpłynął z bardzo zasłużonego Oddziału w Ząbkowicach Śląskich. Po wyrażeniu zgody przez Zarząd PTTK w Kłodzku, taką samą opinię wydał jednogłośnie Zarząd naszego Oddziału. W dniu 24 listopada w Ząbkowicach Śląskich doszło do spotkania Zarządów trzech Oddziałów, jego głównym punktem było uroczyste podpisanie Porozumienia Sudeckiego, które stało się w tej chwili Trójprzymierzem na granicy dawnych historycznych księstw. Zaś przyjaciele z Ząbkowic Śląskich zobowiązali się do roli gospodarza IV Rajdu Porozumienia Sudeckiego.

Trójprzymierze - Kłodzko - Nysa - Ząbkowice Śląskie.
Trójprzymierze – Kłodzko – Nysa – Ząbkowice Śląskie.

2022 rok można powiedzieć powrócił na właściwe tory i choć początkowo jeszcze obowiązujące obostrzenia pandemiczne utrudniały organizację imprez turystycznych, to nam i tak udało się w pierwszym półroczu zrobić bardzo dużo. Rok rozpoczęliśmy naszą tradycyjną „Zimową wędrówką krajoznawczą”, która zaprowadziła nas do Wałbrzycha. Naszym celem nie był Książ, ale chcieliśmy pokazać miasto od innej strony i  chyba nam się to udało. W kolejnych miesiącach zorganizowaliśmy warsztaty pierwszej pomocy, wycieczki górskie w Góry Bystrzyckie, Góry Sowie czy fenomenalny wyjazd dla ponad 100 osób do Skalnego Miasta Adrspach i Broumova przy współpracy z naszym partnerem Biurem Orion Consulting. W pierwszym półroczu zorganizowaliśmy także nasze tradycyjne rozpoczęcie sezonu rowerowego. Wspólnie z OSP Przełęk i Sołectwem Przełęk, odbyła się kolejna edycja rajdu „Rowerowe Pierwiośnie”. Za nami także ciekawa wycieczka do Lublina i Zamościa. Jednakże chyba największym wydarzeniem tego półrocza był długo wyczekiwany (bo od 2020 roku) wyjazd do Bratysławy. W ciągu jednego dnia udało nam się zwiedzić to piękne miasto i oczywiście dotrzeć do słynnego Jana Nepomucena, tak ważnego dla wielu naszych członków.

Bratysława - Miasto ostatniego Nepomucena
Bratysława – Miasto ostatniego Nepomucena

Zgodnie z statutem PTTK, kadencja władz trwa cztery lata, jednak ze względu na czasy pandemii, ta została wydłużona. W końcu jednak na początku 2022 roku Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w naszych strukturach. W ten sposób ostatecznie poznaliśmy datę końca pierwszej, historycznej kadencji Oddziału PTTK Tryton w Nysie. W naszym Oddziale wybory zarządziliśmy na dzień 1 lipca 2022 roku. W tym dniu ponad 60 członków Oddziału PTTK Tryton w Nysie podjęło decyzję w sprawie dalszego rozwoju naszego PTTK. Ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium, co też pokazało nam jak bardzo nasi członkowie ufają naszej wizji rozwoju. Większość z ustępującego zarządu wyraziła chęć dalszej pracy społecznej, a delegaci na Zjeździe wybrali nowy zarząd i nową komisję rewizyjną, które z małymi zmianami w drugiej kadencji prezentują się następująco:

Zarząd:

 • Marcin Nowak – prezes
 • Adrian Kołodziej – wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Krzysztof Herman – wiceprezes ds. programowych
 • Marek Więckiewicz – skarbnik
 • Katarzyna Kłakowicz- sekretarz
 • Zbigniew Czyszczoń – członek zarządu
 • Łukasz Jasek – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Jerzy Strzelczyk – przewodniczący
 • Łukasz Łacny – sekretarz
 • Ewa Bułka – członek
Część Zarządu II kadencji - brakuje Krzysia Hermana.
Część Zarządu II kadencji – brakuje Krzysia Hermana.

Dziś Oddział PTTK Tryton w Nysie zrzesza ponad 200 członków. Nasze stowarzyszenie szczególną wagę przywiązuje do organizacji licznych imprez turystycznych. W Oddziale można uprawiać prawie każdą formę turystyki – pieszą górską i nizinną, kolarską, kajakową czy nawet narciarską. Prowadzimy także liczne szkolenia m.in. przewodników turystycznych. Wśród cyklicznych wydarzeń organizowanych przez nasz Oddział można wymienić:

 1. Nyski Rajd Trekkingowy „Śladami Księstwa Nyskiego”
 2. Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej
 3. Zimowe wędrówki krajoznawcze
 4. Rowerowe Pierwiośnie – rozpoczęcie sezonu rowerowego (impreza wspólna z Sołectwem Przełęk i OSP Przełęk)
 5. Krajoznawcze czwartki

Oddział PTTK Tryton w Nysie swoją programową działalność realizuje dzięki społecznej kadrze, którą stanowią przede wszystkim przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki górskiej, instruktorzy krajoznawstwa czy organizatorzy turystyki. Dysponują oni olbrzymią wiedzą krajoznawczą i chętnie dzielą się nią z innymi. Współdziałamy z samorządem lokalnym w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych, a także z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa (więcej informacji o naszych partnerach w zakładce – współpraca).

Co roku staramy się spełniać oczekiwania turystów i organizować cykl imprez turystycznych. Zachęcamy serdecznie do wstąpienia w nasze szeregi! 🙂