Historia

Historia Oddziału PTTK Tryton w Nysie:

Historia PTTK TrytonPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało 17 grudnia 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Początki PTTK Tryton sięgają 2016 roku kiedy to odbyło się spotkanie sympatyków turystyki, przewodników, regionalistów, historyków oraz znamienitych gości z całego Województwa Opolskiego związanych z branżą turystyczną. W trakcie spotkania założone zostało Miejskie Koło PTTK Tryton w Nysie działające przy Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego w Opolu. W skład zarządu nowego koła weszli młodzi ludzie. Prym wiodła kadra aktywnych przewodników turystycznych. Zaś celem powołania koła było propagowanie turystyki na Ziemi Nyskiej.Zebranie założycielskie Miejskiego Koła PTTK Tryton w Nysie.

Miejskie Koło PTTK Tryton w Nysie bardzo szybko zaczęło się rozwijać. Na wszystkie wycieczki przez nas organizowane brakowało miejsc już chwilę po ogłoszeniu danej wycieczki. W pierwszym roku działalności udało się zorganizować takie duże przedsięwzięcia jak:

 1. Zdobycie Głównego Szlaku Świętokrzyskiego – 4-dniowy wyjazd
 2. Kurs doszkalający na Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie
Kurs Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie.

Szybki rozwój koła doprowadził do sytuacji w której jego władze postanowiły podjąć próbę usamodzielnienia. Co też udało się w 4 kwietnia 2017 roku, kiedy to odbyło się walne zebranie będące zarazem zjazdem założycielskim Oddziału PTTK Tryton w Nysie. W tym dniu licznie zgromadzeni członkowie koła podjęli decyzję o woli przekształcenia Koła w Oddział. W tym dniu wybrano również władze Oddziału:

Zarząd:

 • Marcin Nowak – prezes
 • Jarosław Srębacz – wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Krzysztof Herman – wiceprezes ds. programowych
 • Marek Więckiewicz – skarbnik
 • Adrian Kołodziej – sekretarz
 • Jerzy Kiełb – członek zarządu
 • Zbigniew Czyszczoń – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Jerzy Strzelczyk – przewodniczący
 • Ewa Bułka – członek
 • Katarzyna Kłakowicz – członek
Zarząd Oddziału PTTK Tryton w Nysie.

Dniem 4 kwietnia 2017 roku rozpoczął się okres trudnej i wytężonej pracy związanej z formalnym utworzeniem Oddziału. Po kilku miesiącach udało się uzyskać uchwałę Zarządu Głównego PTTK zezwalającą na utworzenie Oddziału. We wrześniu 2017 roku miejsce zjazd oddziału podczas którego uchwalono nasz Statut. Zaś zarząd sukcesywnie pracował nad zarejestrowaniem Oddziału w KRS.

Nagroda za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa.2017 rok w Oddziale to kolejne wycieczki i duże wydarzenia. Po raz pierwszy udało się zorganizować wyjazd na Ukrainę gdzie odwiedziliśmy Lwów. Za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa nasz Oddział otrzymał prestiżową nagrodę Ponadto w listopadzie przy współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczna pk. Nysa udało się rozpocząć kurs dla kandydatów na Przewodników Terenowych po Województwie Opolskim. Ten zaś zakończył się w październiku 2018 roku egzaminem przewodnickim dzięki któremu kadra przewodnicka województwa opolskiego poszerzyła się o 11 nowych przewodników. Dużym sukcesem było także rozpoczęcie kursu dla kandydatów na Przodowników Turystki Kolarskiej.

Egzamin na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim.

W 2018 roku doszło do kilku ważnych wydarzeń pod kątem rozwoju Oddziału jaki i jego struktur. Oczywiście na pierwszym planie pozostawała głównie organizacja imprez turystycznych wśród których do największych można zaliczyć chociażby wycieczkę do Pragi czy organizację prestiżowej imprezy jaką było Seminarium Krajoznawcze. Jednakże ten rok to także kilka bardzo ważnych wydarzeń. Za sprawą uchwały Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie utworzono Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT przy naszym Oddziale. Zaś uchwałą Zarządu Oddziału w czerwcu powołana została Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

Historyczna chwila miała miejsce w październiku, kiedy to w Kłodzku doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie oraz przedstawicieli Zarządu PTTK Ziemi Kłodzkiej. Podczas spotkania doszło do zawarcia Sudeckiego Porozumienia Oddziałów PTTK, pod nazwą Porozumienie Sudeckie.

Porozumienie Sudeckie podpisane!

W 2018 roku nasz Oddział za organizację Nyskiego Rajdu Trekkingowego „Śladami Księstwa Nyskiego” otrzymał wyróżnienie za najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego na 15-leciu Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kluczborku. Warto również nadmienić, że w tym samym roku zarejestrowaliśmy w Lokalnej Grupie Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, produkt lokalny składający się na cykl wycieczek pn. „Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej”.

Odbieramy wyróżnienie za najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego.

Dziś Oddział PTTK Tryton w Nysie zrzesza blisko 300 członków, który szczególną wagę przywiązuje do organizacji licznych imprez turystycznych. W naszym Oddziale można uprawiać prawie każdą formę turystyki – pieszą górską i nizinną, kolarską, kajakową czy nawet narciarską. Prowadzimy także liczne szkolenia m.in. przewodników turystycznych. Wśród cyklicznych wydarzeń organizowanych przez nasz Oddział można wymienić:

 1. Nyski Rajd Trekkingowy „Śladami Księstwa Nyskiego”
 2. Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej
 3. Szlakiem Korony Sudetów
Nyski Rajd Trekkingowy 2016

Oddział PTTK Tryton w Nysie swoją programową działalność realizuje dzięki społecznej kadrze,  którą stanowią przede wszystkim przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki górskiej, instruktorzy krajoznawstwa czy organizatorzy turystyki. Dysponują oni olbrzymią wiedzą krajoznawczą i chętnie dzielą się nią z innymi.

Współdziałamy z samorządem lokalnym w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych (m.in. Otwarcie Sezonu Turystycznego czy Rajd Kopernikowski), a także z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa.

Co roku staramy się spełniać oczekiwania turystów i organizować cykl imprez turystycznych. Zachęcamy serdecznie do wstąpienia w nasze szeregi.