Składki

Prezentujemy wysokość składek członkowskich na rok 2024 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024 r. – kliknij.

Wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku:

  1. 84,00 zł – dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  2. 57,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  3. 39,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 r., bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.

Wpisowe do PTTK w 2024 roku:

  1. 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną.
  2. 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową.
  3. 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.