Oddziałowa Komisja Krajoznawcza

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK, działająca przy Oddziale PTTK TRYTON w Nysie, powstała 30 czerwca 2018 roku za sprawą uchwały Zarządu Oddziału. W skład OKK wchodzą członkowie kadry programowej PTTK czyli Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK z naszego oddziału:

  1. Przewodniczący – Jerzy Strzelczyk
  2. Wiceprzewodniczący – Łukasz Jasek
  3. Sekretarz – Adrian Kołodziej
  4. Członek – Marcin Nowak
  5. Członek – Tadeusz Jacek Rogoża
  6. Członek – Jerzy Kiełb
  7. Członek – Marek Więckiewicz

Oddziałowa Komisja KrajoznawczaOddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK, zajmuje się inicjowaniem życia krajoznawczego naszego oddziału, jako jednego z filarów działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego organizując wycieczki krajoznawcze, spacery krajoznawcze po Nysie oraz angażując się w wiele wydarzeń związanych z krajoznawstwem.

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK co roku bierze udział w akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa” gdzie w trakcie dwóch wrześniowych weekendów przygotowuje dla mieszkańców Nysy oraz przyjezdnych turystów wiele tematycznych i ciekawych wycieczek oraz spacerów. Praca ta została doceniona w 2017 roku, kiedy to Oddział PTTK TRYTON w Nysie został nagrodzony za organizację wielu wydarzeń w ramach 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Ponadto OKK organizuje liczne inne wycieczki krajoznawcze, z których na uwagę zasługuje cykl wycieczek krajoznawczych pt. „Dziedzictwo kulinarne Ziemi Nyskiej” w trakcie których, oprócz zwiedzania urokliwych zakątków Ziemi Nyskiej, uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych w trakcie, których przygotowują regionalne przysmaki, a następnie je degustują. Cykl wycieczek tych otrzymał certyfikat produktu lokalnego LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza
Przy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK TRYTON w Nysie, działa również Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych nr 125, gdzie można zweryfikować odznaki krajoznawcze.

Kontakt z Oddziałową Komisją Krajoznawczą, Oddziału PTTK TRYTON w Nysie oraz Terenowym Referatem Weryfikacyjnym nr CXXV

e – mail: [email protected] lub tel.  691-342-595 lub 734-435-153

Lp. Nazwa odznaki Więcej informacji
1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza Regulamin
2. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK Regulamin
3. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” Regulamin
4. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii w Polsce” Regulamin

Wykaz Pomników Historii

UWAGA! Odznaki można zweryfikować w Punkcie Obsługi Oddziału PTTK Tryton w Nysie, ul. Poznańska 1, tel. 691-342-595 lub 734-435-153, e – mail: [email protected]

WZORY ODZNAK

Regionalna Odznaka Krajoznawcza

ROK - brązowy
ROK – brązowy

ROK - srebrny
ROK – srebrny
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza

Odznaka Szlakiem UNESCO
Odznaka Szlakiem UNESCO