Oddziałowa Komisja Krajoznawcza

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK, działająca przy Oddziale PTTK TRYTON w Nysie, powstała 30 czerwca 2018 roku za sprawą uchwały Zarządu Oddziału.

W skład komisji wchodzą instruktorzy krajoznawstwa PTTK z naszego oddziału, w składzie:

  1. Przewodniczący – Jarosław Srębacz
  2. Wiceprzewodniczący – Marcin Nowak
  3. Sekretarz – Jerzy Kiełb

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK zajmuje się inicjowaniem życia krajoznawczego naszego oddziału, organizując liczne wycieczki, spacery krajoznawcze oraz biorąc udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Przy komisji działa Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak krajoznawczych, gdzie każdy może oddać do weryfikacji książeczki krajoznawcze PTTK.

Jedna z wycieczek organizowanych przez OKK pt. „Dziedzictwo kulinarne Ziemi Nyskiej” otrzymała certyfikat produktu lokalnego LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór.