Oddziałowa Kapituła Odznaczeń

Oddziałowa Kapituła Odznaczeń, działająca przy Oddziale PTTK Tryton w Nysie, powołana została 8 sierpnia 2022 roku za sprawą uchwały Zarządu Oddziału. Regulaminowym zadaniem Oddziałowej Kapituły Odznaczeń jest przygotowywanie i opiniowanie wniosków o odznaczenia zasłużonych członków  oddziału PTTK

Skład Oddziałowej Kapituły Odznaczeń

  1. Przewodniczący – Marcin Nowak
  2. Wiceprzewodniczący – Adrian Kołodziej
  3. Sekretarz – Katarzyna Kłakowicz

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze swoją działalność opiera na
społecznej aktywności zrzeszonych w nim członków, ceni bezinteresowną pracę kadry społecznej oraz zaangażowanie pracowników jednostek organizacyjnych PTTK w realizację celów statutowych Towarzystwa.

Dla uznania działalności i osiągnięć członków oraz jednostek organizacyjnych PTTK, Zarząd Główny ustanowił System wyróżnień i odznaczeń członków oraz jednostek organizacyjnych PTTK, który jest dostępny na stronie PTTK – kliknij tutaj.

System określa rodzaje i stopnie wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych oraz tryb wnioskowania o ich nadanie, przyznawania i wręczania.

Wyróżnienia i odznaczenia ZG PTTK:

Jednostka przyznająca wyróżnienie Rodzaj wyróżnienia Podstawowe kryteria do przyznania wyróżnień i odznaczeń
Zarząd Główny PTTK Dyplom PTTK 3  lata aktywnej działalności w PTTK, posiadanie wyróżnienia koła, klubu, oddziału
Zarząd Główny PTTK Brązowa Honorowa Odznaka PTTK 5 lat aktywnej  działalności w kadrze PTTK ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania  Dyplomu  PTTK.
Zarząd Główny PTTK Srebrna Honorowa Odznaka PTTK 8 lat aktywnej  działalności w kadrze PTTK ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania    Brązowej Honorowej Odznaki PTTK
Zarząd Główny PTTK Złota Honorowa Odznaka PTTK 10 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK.
Zarząd Główny PTTK Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży – w stopniu brązowym 4 lata aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży
Zarząd Główny PTTK Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży – w stopniu srebrnym 6 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży
Zarząd Główny PTTK Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży – w stopniu złotym 8 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży
Władze kół i klubów za pośrednictwem Oddziału PTTK,

Zarządy Oddziałów PTTK, jednostki regionalne, władze naczelne PTTK

Komisje, rady i zespoły PTTK

Odznaka 25 lat w PTTK 25 lat stażu członkowskiego.

Do ww. nie zalicza się okresów karencji.

Władze kół i klubów za pośrednictwem Oddziału PTTK,

Zarządy Oddziałów PTTK, jednostki regionalne, władze naczelne PTTK

Komisje, rady i zespoły PTTK

Odznaka 50 lat w PTTK 50 lat  stażu członkowskiego.

Do ww. nie zalicza się okresów karencji.

Władze kół i klubów za pośrednictwem Oddziału PTTK,

Zarządy Oddziałów PTTK, jednostki regionalne, władze naczelne PTTK

Komisje, rady i zespoły PTTK

Orli Lot Wiek do 21 lat. Przynależność do PTTK minimum 3 lata. Aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku
Zarządy Oddziałów oraz jednostki organizacyjne PTTK Zasłużony Pracownik PTTK

Srebrna Odznaka

Wzorowe przepracowanie w PTTK co najmniej 10 lat
Zarządy Oddziałów oraz jednostki organizacyjne PTTK Zasłużony Pracownik PTTK

Z łota Odznaka

Wzorowe przepracowanie w PTTK co najmniej 20 lat
Komisja Przewodnicka

Zarządu Głównego PTTK

Odznaka  Zasłużony Przewodnik PTTK Co najmniej 20-letnia aktywna działalność jako przewodnik turystyczny PTTK oraz 20-letnia działalność społeczna w strukturach PTTK na rzecz przewodnictwa
Zarząd Główny PTTK Medal Nauczyciel Kraju Ojczystego 10 lat systematycznej pracy turystyczno-krajoznawczej w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży
Walny Zjazd PTTK na wniosek Zarządu Głównego PTTK Godność Członka Honorowego PTTK Nadawana członkom PTTK szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce.