Kalendarz imprez

Poniżej w załączonej tabeli publikujemy częściowy kalendarz imprez na 2022 rok. Poza wycieczkami zamieszczamy także terminy wycieczek. Uwaga! Jest to plan i może on ulec zmianie ze względu na decyzję Zarządu Oddziału lub ewentualne nieprzewidziane sytuacje. O każdej zmianie będziemy informować.

Kalendarz imprez 2022 rok
Lp. Nazwa imprezy Termin Organizator
Listopad
1. Morawy Środkowe – szkolenie dla przewodników turystycznych 19-20.11.2022 r. Marcin Nowak
Wojciech Olszewski
26-27.11.2022 r.
Grudzień
2. Warsztaty pierwszej pomocy – AED 01.12.2022 r. Jerzy Kiełb
3. Krajoznawczy czwartek (Tajemnice Klasztoru Kapucynów) + zakończenie sezonu 8.12.2022 r. Zarząd Oddziału