Sprawozdania komisji i referatów

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdania z działalności naszych jednostek organizacyjnych w zakresie przyznanych (od początku swego istnienia) odznak turystycznych. Dla przypomnienia przy Oddziale PTTK Tryton w Nysie działają: Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT, Oddziałowa Komisja Krajoznawcza z Terenowym Referatem Weryfikacyjnym Odznak Krajoznawczych oraz Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej z Terenowym Referatem Odznak Turystyki Kolarskiej.

TRW Górskiej Odznaki Turystycznej
2018 rok – przyznano łącznie: 74 odznaki
GOT „W Góry” – brązowa 16 Mała brązowa 14
GOT „W Góry” – srebrna 0 Mała srebrna 2
GOT „W Góry” – złota 0 Mała złota 2
Popularna 38 Normy „Za wytrwałość” 2
100 rocznica odzyskania niepodległości 63
2019 rok – przyznano łącznie: 54 odznaki
GOT „W Góry” – brązowa 1 Mała brązowa 19
GOT „W Góry” – srebrna 0 Mała srebrna 4
GOT „W Góry” – złota 0 Mała złota 2
Popularna 23 Normy „Za wytrwałość” 5
100 rocznica odzyskania niepodległości 5
2020 rok – przyznano łącznie: 49 odznak
GOT „W Góry” – brązowa 2 Mała brązowa 13
GOT „W Góry” – srebrna 1 Mała srebrna 14
GOT „W Góry” – złota 0 Mała złota 3
Popularna 11 Normy „Za wytrwałość” 5
TRW Odznak Krajoznawczych CXXV PTTK
2018 rok – przyznano łącznie: 69 odznak
Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
Brązowy 1 Srebrny 2
Miejski Szlak Turystyczny w Nysie 66
2019 rok – przyznano łącznie: 369 odznak
Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
Brązowy 4 Srebrny 1
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Popularny 2 Brązowy 2
Szlakiem Pomników Historii w Polsce
Brązowy 2
OK Miejski Szlak Turystyczny w Nysie 169
OK Twierdza Nysa 189
2020 rok – przyznano łącznie: 105 odznak
Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
Brązowy 8 Srebrny 1
OK Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Popularny 3 Brązowy 2
Srebrny 2
OK Szlakiem Pomników Historii w Polsce
Brązowy 3
OK Miejski Szlak Turystyczny 27
OK Twierdza Nysa 29
OJ „70 lat poznajemy Polskę z PTTK” 30
TRW Odznak Turystyki Kolarskiej
2020 rok – przyznano łącznie:  odznak
Kolarska Odznaka Turystyczna
Brązowy Srebrny
2020 rok – przyznano łącznie: 4 odznaki
Kolarska Odznaka Turystyczna
Brązowy 3 Srebrny 1