Kadra programowa

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w dużej mierze opiera się na działalności własnych członków, ludzi, którzy poświęcają swój czas i pracę na rzecz rozwijania turystyki i krajoznawstwa we własnym regionie. Stanowią oni Kadrę Programową jednostek terenowych PTTK.  Poniżej prezentujemy wykaz Kadry Programowej Oddziału PTTK Tryton w Nysie na którą składają się w głównej mierze Przewodnicy Turystyczni, Piloci Wycieczek, a także Przodownicy i Instruktorzy. Wykaz uzupełniony został o posiadane przez naszych członków uprawnienia turystyczne spoza PTTK.

Przewodnik Górski Sudecki:

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz
 3. Adrian Kołodziej
 4. Łukasz Łacny
 5. Paweł Szymkowicz

Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim:

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz
 3. Zbigniew Błauciak
 4. Anna Pilawska
 5. Ewelina Dumin-Pinkowska
 6. Adrian Kołodziej
 7. Łukasz Jasek
 8. Paweł Szymkowicz
 9. Paweł Kostrzewa (certyfikat OROT)
 10. Tadeusz Jacek Rogoża
 11. Patrycja Polichnowska
 12. Alina Kowarz

Przewodnik Terenowy po Województwie Dolnośląskim:

 1. Paweł Szymkowicz

Przewodnik Jurajski – Terenowy po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej:

 1. Adrian Kołodziej
 2. Marcin Nowak

Pilot wycieczek:

 1. Marcin Nowak
 2. Wojciech Olszewski
 3. Paweł Szymkowicz
 4. Krzysztof Herman
 5. Paweł Kostrzewa
 6. Adrian Kołodziej

Instruktor Przewodnictwa:

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz

Instruktor Krajoznawstwa:

 1. Marcin Nowak
 2. Jerzy Kiełb
 3. Tadeusz Jacek Rogoża

Przodownik Turystyki Górskiej:

 1. Jerzy Kiełb
 2. Marcin Nowak
 3. Adrian Kołodziej
 4. Marek Więckiewicz

 

Przodownik Turystyki Kolarskiej:

  1. Marcin Nowak
  2. Marek Więckiewicz
  3. Adrian Kołodziej
  4. Jerzy Strzelczyk
  5. Zbigniew Czyszczoń
  6. Kazimierz Olewicz 

Organizator Turystyki:

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz

Strażnik Ochrony Przyrody:

 1. Zbigniew Błauciak 

Znakarz Górskich Szlaków Turystycznych:

 1. Marcin Nowak

Przewodnik po Republice Czeskiej – uprawnienia państwowe:

 1. Marcin Nowak
 2. Paweł Szymkowicz
 3. Wojciech Olszewski 

Przewodnik po Karkonoskim Parku Narodowym (posiadana licencja):

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz
 3. Adrian Kołodziej 

Przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym (posiadana licencja):

 1. Marcin Nowak
 2. Adrian Kołodziej