Kadra programowa

Kadra Programowa Oddziału PTTK Tryton w Nysie to w głównej mierze przewodnicy i piloci wycieczek. Posiadamy także bogatą kadrę programową PTTK na którą składają się Przodownicy i Instruktorzy. Poniżej informacje na temat naszej kadry.

Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim:

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz
 3. Marek Więckiewicz
 4. Zbigniew Błauciak
 5. Anna Pilawska
 6. Ewelina Dumin-Pinkowska
 7. Adrian Kołodziej
 8. Łukasz Jasek

Pilot wycieczek:

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz
 3. Adam Krawczyk
 4. Wojciech Olszewski
 5. Katarzyna Kłakowicz
 6. Daria Muszyńska

Przewodnik miejski po Pradze:

 1. Anna Pilawska
 2. Marcin Nowak
 3. Jarosław Srębacz

Przewodnik Górski Sudecki:

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz
 3. Krystyna Dubiel

Przewodnik po Karkonoskim Parku Narodowym (posiadana licencja):

 1. Marcin Nowak
 2. Marek Więckiewicz

Przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym (posiadana licencja):

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz
 3. Adrian Kołodziej

Instruktor Przewodnictwa:

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz
 3. Marek Więckiewicz

Przodownik Turystyki Górskiej:

 1. Jerzy Kiełb
 2. Marcin Nowak
 3. Adrian Kołodziej
 4. Marek Więckiewicz
 5. Jarosław Srębacz

Przodownik Turystyki Kolarskiej:

  1. Marcin Nowak
  2. Jarosław Srębacz
  3. Marek Więckiewicz
  4. Adrian Kołodziej
  5. Jerzy Strzelczyk
  6. Zbigniew Czyszczoń
  7. Katarzyna Kłakowicz
  8. Marek Gełgut
  9. Kazimierz Olewicz

Instruktor Krajoznawstwa:

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz
 3. Jerzy Kiełb
 4. Tadeusz Jacek Rogoża

Strażnik Ochrony Przyrody:

 1. Zbigniew Błauciak

Organizator Turystyki:

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz
 3. Marek Więckiewicz

Znakarz Górskich Szlaków Turystycznych:

 1. Marcin Nowak
 2. Jarosław Srębacz

Rezydent Turystyczny:

 1. Jarosław Srębacz