Zlot Kolarzy Nysa 2019

Zlot Kolarzy Nysa:

Oddział PTTK Tryton w Nysie zaprasza miłośników turystyki rowerowej do wzięcia udziału w 59. Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK. Tegoroczny zlot odbędzie się w dniach 15 do 22 czerwca, a bazą główną zlotu będzie Nysa. Celem zlotu jest:

  1. Promocja Województwa Opolskiego wśród turystów z Polski i zagranicy.
  2. Ukazanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych Ziemi Nyskiej oraz ościennych powiatów i pogranicza polsko-czeskiego, w tym prezentacja historii, folkloru, tradycji i zabytków „Śląskiego Rzymu”.
  3. Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku.
  4. Krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych.
  5. Propagowanie turystyki rodzinnej.
  6. Wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK, umacnianie więzi koleżeńskich.
  7. Doskonalenie wiedzy i umiejętności przodowników turystyki kolarskiej.
  8. Promocja szlaków rowerowych.

Zlot Kolarzy NysaTermin zlotu: 15 do 22 czerwca 2019 r.

Biuro zlotu: Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie przy ul. Piastowskiej 19

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie do 30 kwietnia 2019 r. wypełnionej prawidłowo karty zgłoszenia wraz dołączonymi kserokopiami lub skanami przelewu opłaty, obejmującej wpisowe i zamówione świadczenia, legitymacji PTTK i legitymacji PTKol. na adres:

Oddział PTTK Tryton w Nysie

Poznańska 1

48-300 Nysa

z dopiskiem „59. Zlot PTKol.”

Skan karty, legitymacji PTTK, legitymacji PTKol. oraz potwierdzenia przelewu można przesłać na adres e-mail:

[email protected]

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

79 1140 2004 0000 3902 7846 7943 (mBank)

z adnotacją w tytule przelewu „59. Zlot PTKol.”

REGULAMIN ZLOTUkliknij tutaj (aktualizacja 25.02.2019 r. – korekta tras)

KARTA ZGŁOSZENIA – kliknij tutaj.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA ZLOT (stan na dzień 21.03.2019 r. – lista będzie uzupełniana) – kliknij tutaj.

STAN POKOI (stan na dzień 21.03.2019 r. – lista będzie uzupełniana na bieżąco) – kliknij tutaj.

Zapraszamy serdecznie

Oddział PTTK Tryton w Nysie